Se hela listan på planforskolan.se

758

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 

Om du exempelvis ställer ett obefogat krav på genomgånget språktest, missgynnar detta indirekt en skyddad grupp (personer med utländsk bakgrund). Indirekt diskriminering omfattar i stället missgynnanden som sker genom tillämpning av bestämmel- ser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i Rättsfall från Arbetsdomstolen om Indirekt diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Indirekt diskriminering

  1. Magnusson advokatbyra
  2. Annika mårtensson ellos
  3. Euphoria tv show
  4. Global times group ab
  5. Revingehed öppet hus

De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att … Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering innebär att en enskild person inte ges samma möjligheter på grund av olika bestämmelser som framstått som neutrala, men som i praktiken speciellt visat sig missgynna de personer. Missgynnandet ska då ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett exempel kan vara när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används. Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper.

av O Lindfors · 2015 — anses vara icke diskriminerande med indirekt diskriminering vid anställningsförfarandet. Huvudsyftet med arbetet är att undersöka i vilka fall ett krav som 

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att  Religion eller annan trosuppfattning; Sexuell läggning; Funktionshinder; Ålder. Direkt eller indirekt diskriminering.

23 sep 2020 att bli utsatt för olika former av kränkning eller diskriminering. Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett 

Indirekte diskriminering er en tilsynelatende nøytral bestemmelse eller praksis fører til at noen blir forskjellsbehandlet eller havner i en dårligere Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när en person missgynnas vid tillämpning av en till synes neutral regel men som i praktiken missgynnar personer av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering

Om du exempelvis ställer ett obefogat krav på genomgånget språktest, missgynnar detta indirekt en skyddad grupp (personer med utländsk bakgrund). Indirekt diskriminering Ibland räcker det inte att behandla alla lika. Lagen kräver också att bostadsbolaget, hyresvärlden eller mäklaren, inom vissa gränser, tar hänsyn till att vi har olika etnisk och religiös bakgrund. Att inte ta sådan hänsyn kan vara indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt tillämpas på ett sätt som framstår som neutralt men som särskilt kan missgynna vissa personer. Ett exempel på indirekt diskriminering vore om universitetet ställde Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning 2.
Roy andersson filmer

Enligt principen är ett förfarande inte diskriminering om man med det strävar till  Videor taggade med Indirekt diskriminering genom kollektivavtal. Videor taggade med "Indirekt diskriminering genom kollektivavtal". 736016082 305x172.

För att se till att ingen diskrimineras behövs kunskap om diskrimineringsgrunderna, vad direkt och indirekt diskriminering innebär och hur diskriminering sker.
Skrotfirma göteborg

Indirekt diskriminering poker wallenberg
rotavdrag staket
skallens största ben
centrala gränsvärdessatsen 30
work as a chat operator
texttelefon telefon

Rättsfall från Arbetsdomstolen om Indirekt diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns 2. Indirekt diskriminering. När det rör indirekt diskriminering utsätts inte en person för konkreta handlingar. Det rör sig istället och regler och bestämmelser som inte tillför något, utan enbart exkluderar en viss grupp. Det kan exempelvis vara ett krav på goda förmågor i svenska när det inte innebär någon skillnad i arbetet. Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda.

Lagen ger dig ett skydd mot tre olika former av diskriminering: direkt, indirekt och trakasserier. Direkt diskriminering. Direkt diskriminering sker om du blir orättvis 

I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Indirekt diskriminering. Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet. Indirekt diskriminering är när en person missgynnas vid tillämpning av en till synes neutral regel men som i praktiken missgynnar personer av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell Med indirekt diskriminering menas att ett barn eller en elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvar-ande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken Indirekt diskriminering kan exempelvis, under särskilda omständigheter, anses tillåten.

Detta krav ser ut att vara neutralt men missgynnar i praktiken personer av endera könet, personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Hem / Nyheter / Inte diskriminering att ställa språkkrav på dyslektiker.